November 23, 2015

Netherlands RS Porsche Magazine (#5 / 2015) Review

Vierenzestig 64: Porsche Carrera MFI: 2.7 - The Book 

INTRO: Serieuze Porsche-fans zien de Porsche Carrera 2.7 RS als dé 911. En terecht. De auto’s zijn licht, flexibel, doelgericht en de 210 pk sterke 911/83 motor staat niet voor niets keer op keer in de top drie wanneer er in een poll wordt gevraagd welke 911-motor de lekkerste is. In de afgelopen 40 jaar is het verhaal van de 2.7 RS belicht in tientallen boeken en artikelen. Toch is zijn opvolger – een auto met de identieke motor en hetzelfde DNA – lange tijd onderbelicht gebleven.

Die auto is de Carrera 2.7 MFI. Een model dat in feite gelijk is aan de 2.7 RS, alleen dan voorzien van de harmonica – oftewel impact-bumpers. De modellen zijn van 1974 tot 1976 gebouwd en zijn in feite zeldzamer dan de 2.7 RS, want in die drie jaar zijn er minder dan 2.000 van gebouwd. Velen in mooie seventies kleuren als ‘blood orange’, ‘viper green’ en ‘copper brown’. In dit boek van Ryan Snodgrass – ook beheerder van de website www.carreramfi.com – wordt tot in detail het complete verhaal verteld van deze fantastische sportwagens. Het Carrera 2.7-boek is tot stand gekomen met materiaal van de archieven van Porsche, particuliere collecties, documentatie uit die tijd en intensieve studie. In het boek wordt getracht om zowel eigena- ren als restaurateurs, historici en liefhebbers te helpen om alles te weten te komen over deze intrigerende 911-variant. Zo wordt aandacht besteed aan de oorspronkelijke opties, zijn er foto’s van belangrijke details, wordt inzicht gegeven in de productie en wordt een grote hoeveelheid nooit eerder gepubliceerd materiaal getoond. Hoewel het boek in eerste plaats gaat over de Carrera’s met mechanische brandstofinjectie, is het volgens de auteur tevens een onmisbaar naslagwerk voor liefhebbers van een de 930 3.0 Turbo-modellen en andere 911-modellen uit het midden van de jaren 1970. Meer info op: www.parabolicapress.com

Rough translation of Dutch article into English:

INTRO: Serious Porsche fans will see the Porsche Carrera 2.7 RS as the 911. And rightly so. The cars are light, flexible, targeted and the 210 hp engine 911/83 is not for nothing again and again in the top three when asked in a poll which 911 engine is the tastiest. In the past 40 years the story of the 2.7 RS highlighted in dozens of books and articles. Yet his successor - a car with the same engine and the same DNA - long remained underexposed.

That car is the Carrera: 2.7 MFI. A model that is in fact the same as the 2.7 RS, only with the bellows - in other words impact bumpers. The models are built from 1974 to 1976 and are in fact rarer than the 2.7 RS, because in those three years there are fewer than 2,000 were built. Many in beautiful colors seventies such as "blood orange", "viper green" and "brown copper.

In this book, Ryan Snodgrass – also administrator of the website www.carreramfi.com – provides a detailed account tells the complete story of this fantastic sports cars. The Carrera 2.7 book was developed with material from the archives of Porsche, private collections, documentation from that time and intensive study. In the book seeks to both eigena- run as restorers, helping historians and enthusiasts to learn all about this intriguing 911 variant. If attention is paid to the original options are given pictures of important details, insight into manufacturing and a large amount of never-before-published material is shown. Although the book primarily deals with the Carrera with mechanical fuel injection, according to the author it is also an indispensable reference for lovers of the models 930 3.0 Turbo 911 and other models from the mid-1970s for more info: www.parabolicapress.com.